Boetelijst

zo 12 apr 2015 (update: za 29 apr 2017)

Code Bedrag Omschrijving
     
AD101 € 6,00 Niet meegedeelde adreswijziging clubverantwoordelijke
AD102 € 15,00 Ongerechtvaardigde afwezigheid bij uitnodiging/oproep door een officiële commissie, kamer of raad
AD103 € 15,00 Afwezigheid op de provinciale algemene vergadering
AD104 € 250,00 Per ontbrekende ter beschikking te stellen scheidsrechter - 1ste jaar
AD105 € 500,00 Per ontbrekende ter beschikking te stellen scheidsrechter - vanaf 2de opeenvolgende jaar
AD106 € 3,50 Verkeerd of laattijdig verstuurde omslag - Jeugd
AD107 € 12,00 Verwittiging schorsing t.g.v. strafpunten
AD108 € 3,50 Geen afzender
AD109 € 3,50 Verkeerd adres bestemmeling (senioren)
AD110 € 4,50 Onvoldoende gefrankeerde brief
AD111 € 12,00 Deelnemen aan een wedstrijd als officieel, niet aangesloten
AD112 € 7,50 Adreswijziging niet tijdig aan verantwoordelijke overgemaakt
AD113   Debetnota niet betaald binnen gestelde termijn (= 5% van het bedrag)
AD114 € 25,00 Afwezig op de bijeenkomst van reeksindelingen – Jeugd
AD115 € 25,00 Laattijdige inschrijving competitie
     
FF101 € 100,00 Algemeen forfait eerste ploeg
FF102 € 60,00 Verwittigd forfait eerste ploeg (waarvan €30,00 naar tegenstrever)
FF103 € 30,00 Verwittigd forfait reserven (waarvan €15,00 naar tegenstrever)
FF104 € 100,00 Niet verwittigd forfait eerste ploeg (waarvan €50,00 naar tegenstrever)
FF105 € 75,00 Niet verwittigd forfait reserven (waarvan €50,00 naar tegenstrever)
FF106 € 40,00 Forfait uitgesproken door competitieleiding - senioren - 1ste ploeg (waarvan €20,00 naar tegenstrever)
FF107 € 20,00 Forfait uitgesproken door competitieleiding - reserven (waarvan €10,00 naar tegenstrever)
FF108 € 100,00 Algemeen forfait jeugd
FF109 € 30,00 Verwittigd forfait jeugd thuisploeg - minstens 5 dagen vóór
FF110 € 35,00 Verwittigd forfait jeugd thuisploeg - minder dan 5 dagen vóór tot 2 dagen vóór
FF111 € 40,00 Verwittigd forfait jeugd thuisploeg - slechts één dag vóór of de dag zelf
FF112 € 60,00 Niet verwittigd forfait jeugd thuisploeg
FF113 € 15,00 Forfait uitgesproken door competitie- of bekerleiding – Jeugd thuisploeg - niet correct spelen
FF114 € 50,00 Forfait uitgesproken door competitie- of bekerleiding – Jeugd thuisploeg - geen wedstrijdovereenkomst
FF115 € 42,50 Verwittigd forfait jeugd bezoekers - minstens 5 dagen vóór (€12,50 voor de thuisploeg)
FF116 € 47,50 Verwittigd forfait jeugd bezoekers - minder dan 5 dagen vóór tot 2 dagen vóór (€12,50 voor de thuisploeg)
FF117 € 52,50 Verwittigd forfait jeugd bezoekers - slechts één dag vóór of de dag zelf (€12,50 voor de thuisploeg)
FF118 € 72,50 Niet verwittigd forfait jeugd bezoekers (€12,5 voor de thuisploeg)
FF119 € 27,50 Forfait uitgesproken door competitie- of bekerleiding – Jeugd bezoekers - niet correct spelen (€12,5 voor de thuisploeg)
FF120 € 62,50 Forfait uitgesproken door competitie- of bekerleiding – Jeugd bezoekers - geen wedstrijdovereenkomst (€12,5 voor de thuisploeg)
FF121 € 100,00 Verwittigd forfait Jeugdbeker thuisploeg
FF122 € 112,50 Verwittigd forfait Jeugdbeker bezoekers (€12,5 voor de thuisploeg)
FF123 € 150,00 Niet verwittigd forfait Jeugdbeker thuisploeg
FF124 € 162,50 Niet verwittigd forfait Jeugdbeker bezoekers (€12,5 voor de thuisploeg)
     
MA101 € 6,00 Geen/Foutief wedstrijdblad
MA102 € 6,00 Geen of onvolledige verbandkist/EHBO-materiaal
MA103 € 6,00 Geen scheidsrechtersstoel (-plateau)
MA104 € 6,00 Geen antennes
MA105 € 6,00 Geen scorebord
MA106 € 6,00 Geen meetlat
MA107 € 6,00 Geen paalbeschermers
MA108 € 6,00 Geen officiële wedstrijdbal
MA109 € 1,00 Geen rotatiebladen
MA110 € 1,00 Geen uniforme kledij
MA111 € 1,00 Geen reglementaire nummering
MA112 € 5,00 Geen contrasterend truitje voor libero
MA113 € 6,00 Net voorzien van stokken
MA114 € 6,00 Terrein niet speelklaar bij aanvangsuur
MA115 € 10,00 Wedstrijdblad niet tijdig ingevuld
MA116 € 1,00 Spelers met dezelfde nummering opgesteld
MA117 € 6,00 Oude wedstrijdbladen of slechte kopies
MA118 € 2,00 Spelers niet in bezit van veegdoekjes
     
UI101 € 7,00 Niet meegedeelde uitslag
UI102 € 5,00 Laattijdig meegedeelde uitslag
UI103 € 12,00 Niet meegedeelde uitslag - herhaling
UI104 € 10,00 Laattijdig meegedeelde uitslag bij herhaling
UI105 € 3,50 Onjuiste meegedeelde uitslag
UI106 € 7,00 Uitslag bekerwedstrijd niet, laattijdig of onjuist meegedeeld
     
WB101 € 7,50 Blad reservewedstrijd niet ondertekend door SR
WB102 € 7,50 Naam scheidsrechter bij reservewedstrijd niet ingevuld
WB103 € 7,50 Geen terreinafgevaardigde
WB104 € 7,50 Geen terreinafgevaardigde/wedstrijdverantwoordelijke  reservewedstrijd
WB105 € 7,50 SR/Terreinafgevaardigde is één persoon (reservewedstrijd)
WB106 € 7,50 Terreinafgevaardigde bevindt zich buiten de zaal
WB107 € 7,50 Terreinafgevaardigde is minderjarig
WB108 € 7,50 Terreinafgevaardigde/wedstrijdverantwoordelijke wedstrijdblad niet ondertekend
WB109 € 7,50 Terreinafgevaardigde zonder kenteken
WB110 € 7,50 Vergunningsnummer terreinafgevaardigde/wedstrijdverantwoordelijke ontbreekt
WB111 € 7,50 Geen markeerder
WB112 € 1,50 Fout in de hoofding van het wedstrijdblad - Jeugd
WB113 € 1,50 Ontbreken van wedstrijdnummer op wedstrijdblad (beker) - Jeugd
WB114 € 1,50 Fout op het wedstrijdblad in het vak punten - Jeugd
WB115 € 1,50 Fout op het wedstrijdblad in het vak spelers - Jeugd
WB116 € 3,00 Geen gegevens wedstrijdverantwoordelijke ingevuld op het blad - Jeugd
WB117 € 3,00 Geen gegevens scheidsrechter ingevuld op het blad - Jeugd
WB118 € 1,50 Per ontbrekende handtekening - Jeugd
WB119 € 1,50 Fout in het vak jeugdattesten - Jeugd
WB120 € 1,50 Fout in het vak jeugdscheidsrechter of wedstrijdverantwoordelijke - Jeugd
WB121 € 2,50 Fout op aanvraagformulier jeugdattest - Jeugd
WB122 € 3,50 Hoofding wedstrijdblad onvolledig (hoofdwedstrijd)
WB123 € 3,50 Hoofding wedstrijdblad onvolledig (reservewedstrijd)
WB124 € 3,50 Hoofding 5de set niet correct ingevuld
WB125 € 3,50 Fout op wedstrijdblad in het vak rotaties
WB126 € 3,50 Laatste punt niet ingeschreven
WB127 € 3,50 Speler op terrein - niet in vak spelers ingevuld
WB128 € 3,50 3de set reserve niet in kolom 5de set ingevuld (bij werking met seniorenscheidsrechtersblad)
WB129 € 3,50 Punten niet correct doorgehaald bij einde van de set
WB130 € 3,50 Time-out niet correct ingevuld
WB131 € 3,50 Laatste punt van de set niet doorgehaald
WB132 € 3,50 Het niet correct omcirkelen van de wisselspelers
WB133 € 3,50 Fout in het vak resultaat reservewedstrijd
WB134 € 3,50 Fout op wedstrijdblad in het vak ploegen 
WB135 € 3,50 Namen niet in drukletters
WB136 € 3,50 Libero('s) niet correct ingeschreven
WB137 € 3,50 Nummer truitje speler niet ingevuld
WB138 € 3,50 Meer dan 12 spelers ingeschreven
WB139 € 3,50 Speler of speelster verlaat vroegtijdig de wedstrijd (zonder toelating van de scheidsrechter)
WB140 € 1,00 Per ontbrekend persoonlijk document
WB141 € 3,50 Per ontbrekende handtekening 
WB142 € 3,50 Kapitein - wedstrijdblad niet ondertekend
WB143 € 6,00 Inrichten wedstrijd/tornooi zonder vereiste toelating
WB144 € 20,00 geen geldige coachlicentie 
     
WW101 € 15,00 Geen wedstrijdaanvraag beker - Jeugd
WW102 € 8,00 Laattijdige wedstrijdaanvraag beker - Jeugd
WW103 € 6,00 Aanvraag wedstrijdwijziging senioren
WW104 € 25,00 Algemene kalenderwijziging
WW105 € 8,00 Laattijdige wedstrijdwijziging senioren
WW106 € 6,00 Wedstrijdwijziging jeugd thuisploeg - gewone competitie - tot 5 dagen vóór
WW107 € 10,00 Wedstrijdwijziging jeugd thuisploeg - gewone competitie - minder dan 5 dagen vóór tot 2 dagen vóór
WW108 € 15,00 Wedstrijdwijziging jeugd thuisploeg - gewone competitie - slechts één dag vóór of de dag zelf
WW109 € 40,00 Geen wedstrijdwijziging jeugd aangevraagd - en toch gespeeld (voor beide ploegen)
WW110 € 18,50 Wedstrijdwijziging jeugd bezoekers - gewone competitie - tot 5 dagen vóór (€12,50 naar thuisploeg)
WW111 € 22,50 Wedstrijdwijziging jeugd bezoekers - gewone competitie - minder dan 5 dagen vóór tot 2 dagen vóór (€12,50 naar thuisploeg)
WW112 € 27,50 Wedstrijdwijziging jeugd bezoekers - gewone competitie - slechts één dag vóór of de dag zelf (€12,50 naar thuisploeg)
     
IN200 € 30,00 Inschrijving Provinciale Senioren
IN210 € 30,00 Inschrijving Beker Senioren
IN300 € 10,00 Inschrijving Jeugd Competitie
IN310 € 10,00 Inschrijving Jeugdbeker Competitie